FORSIDE RØNDE AFDELING
BESTYRELSEN
BESØGSTJENESTEN
VÅGETJENESTEN
NØRKLEKLUBBEN
FØRSTEHJÆLPSKURSER
INDSAMLINGER
MEDLEMSKAB
HISTORIE
GENERALFORSAMLING
MØDER og AKTIVITETER

 

Velkommen
til
Dansk Røde Kors
Rønde afdeling

   
Ny formand for Rønde afdeling:
Da formanden for de seneste 10 år ikke ønskede genvalg,
valgtes næstformanden: Kirsten Secher til ny formand på
generalforsamlingen den 19. februar 2015.

 Lidt om Dansk Røde Kors:
Når der opstår krig eller katastrofe et sted i verden, rejser personale og frivillige fra Røde Kors ud med det mål, at hjælpe ofrene. Det er derfra, at alle kender Røde Kors. Tænk bare på TV's daglige reportager fra flygtningelejre, krigszoner og jordskælv og ikke at forglemme flodbølgen i Sydøstasien 2004-05. En af de allerstørste og vanskeligste hjælpeaktioner, Dansk Røde Kors har deltaget i, er efter jordskælvet i Pakistan i efteråret 2005.

Men Dansk Røde Kors er samtidig meget mere end det her nævnte. 
På repræsentantskabsmødet i 2009 blev følgende vision for
Dansk Røde Kors frem til 2014 vedtaget.

Visionen for Dansk Røde Kors:

Gennem frivillig indsats forhindrer og afhjælper Dansk Røde Kors menneskelig nød, lidelse og diskrimination

Opgave:
Dansk Røde Kors støtter og hjælper sårbare mennesker med at forbedre deres livssituation på baggrund af respekt for sårbare og deres egne ressourcer.
Vi hjælper med udgangspunkt i medmenneskelig og upartisk handling og er neutrale og uafhængige.
Vi afdækker og oplyser om nød, lidelser og diskrimination med krav om handling.
Vi får den danske befolknings opbakning og støtte til vores vision og arbejde.


Fokus:
Dansk Røde Kors sikrer, at vi er den mest respekterede humanitære organisation i Danmark.
Vi identificerer de mest sårbare og sikrer, at aktiviteter er målrettet mod dem.
Vi udvikler vores måder at engagere og organisere frivillig indsats.
Vi fremmer god og dynamisk ledelse på alle niveauer i Dansk Røde Kors


Afdelingerne:
Arbejder med opgaver, der tager udgangspunkt i de lokale behov.


Landskontoret:
Har i samarbejde med repræsentantskabet og styrelsen ansvar for at styrke Dansk Røde Kors’ strategiske udvikling


Lokalt arbejder vi i Rønde afdeling med:

Besøgstjeneste - Vågetjeneste - Nørkleklub og Indsamlinger.
   
Bliv medlem i Dansk Røde Kors i Rønde lokalafdeling
og vær med i et meget meningsfyldt arbejde.

Venlig hilsen
Bestyrelsen